ยื่นคำร้องขอใช้งานระบบ

ข้อมูลโรงงาน

*หมายเหตุ ตัวเลขที่กรอกแบบสอบถามถือเป็นความลับโดยเคร่งครัดไม่เกี่ยวกับการเสียภาษีแต่อย่างใด

ระบุเจ้าหน้าที่รายเดิม

ข้อมูลผู้ติดต่อ (เจ้าหน้าที่ที่ต้องการยื่นคำขอ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Note : (1) เอกสารประกอบคำขอ ได้แก่ หนังสือ หรือ เอกสารมอบอำนาจ
หรือ หนังสือ หรือ เอกสารยืนยันแจ้งคำร้องเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น
               (2) ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล .pdf เท่านั้น
               (3) กรณีมีหลายหน้าให้ รวมเป็น(merge)ไฟล์เดียว


Note : กรุณาระบุชื่อเอกสารของท่าน หนังสือ หรือ เอกสารมอบอำนาจ หรือ หนังสือ หรือ เอกสารยืนยันแจ้งคำร้องเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น



               คำแนะนำ :

                1. กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะตอบกลับ username และ password เข้าใช้งานระบบกรอก ร.ง.8 ออนไลน์

                2. กรุณาตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากอาจมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบติดต่อกลับ เพื่อยืนยันตัวตน

                3. หากป้อนข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับด้านหลัง ไม่ครบถ้วนไม่สามารถกดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล" ได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเข้าระบบ