ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการแจ้งข้อมูลประกอบกิจการโรงงานทางอิเล็กทรอนิกส์