ผู้โชคดีได้รับรางวัล “กระบอกน้ำสแตนเลส” จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จากการร่วมกิจกรรม