รวมข่าวกิจกรรม

Smart Report Manufacturing Production Index (MPI)

"MANUFACTURING PRODUCTION INDEX (MPI) FOR INDUSTRIAL ANALYSIS FOOD Sector"

"MANUFACTURING PRODUCTION INDEX (MPI) FOR INDUSTRIAL ANALYSIS Automotive Sector"

E-Book Industrial Indices จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สัมมนา "SMART MPI ดัชนีรูปแบบใหม่สู่อนาคต"

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนี

ผู้โชคดีได้รับรางวัล “กระบอกน้ำสแตนเลส” จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จากการร่วมกิจกรรม

สินค้าในอุตสาหกรรมหลัก ที่ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI)

ดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อกลยุทธ์อุตสาหกรรม