ระยะเวลาของการทำแบบประเมินความพึงพอใจจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 (ระยะเวลา 2 เดือน)
Popup will be auto closed in seconds.
 • ดัชนีอุตสาหกรรม
  มีความสำคัญอย่างไร ?
  เชิญหาคำตอบได้ที่นี่ได้เลย
  ท่านรู้จักดัชนีอุตสาหกรรมหรือไม่ ?
  ดัชนีอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไร ?
  เชิญหาคำตอบได้ที่นี่ได้เลย
  Watch Video!
 • การกรอกแบบร.ง.๘
  แบบออนไลน์
  "สะดวกรวดเร็ว ง่าย ปลอดภัย"
  ลุ้นโชคกับแบบร.ง.๘ ออนไลน์เร็วๆนี้!
  Image 1
 • พบกับการนำเสนอ
  รูปแบบการนำเสนอดัชนีอุตสาหกรรม
  พบกับการรายงานภาวะอุตสาหกรรมผ่านเว็บแอพพลิเคชันได้
  ทุกหน้าจอแสดงผลแล้ววันนี้!.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • ทางเลือกใหม่ ?
  มากกว่าการใช้งานบน PC Notebook laptop.
  พบประสบการณ์ใหม่กับการใช้งานเว็บไซต์ในรูป
  Mobile web appication.
  Image 2
  Image 3

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน รายงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมในทิศทางบวก 5 กลุ่ม และทิศทางลบ 5 กลุ่ม.

รายงานสถิติอุตสาหกรรมที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน2543เป็นต้นมา โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาค อุตสาหกรรม.

ดัชนีอุตสาหกรรม (e-Index)
แนะนำ! รายงานแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟ สามารถสืบค้นข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมได้ตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ.
รายงานอัจฉริยะ(Business Intelligence)
แนะนำ! รายงานผลในรูปแบบระบบรายงานอัจฉริยะ(Business Intelligence) ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถสืบค้นและแสดงผลดัชนีอุตสาหกรรมในระดับสินค้าไปจนถึงระดับกลุ่มอุตสาหกรรม.
ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 Online

ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมโรงงาน ประชาสัมพันธ์ดัชนี
ข่าวกิจกรรมลุ้นรางวัล.

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2565รายงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมในทิศทางบวก 5 กลุ่ม และทิศทางลบ 5 กลุ่ม.

404  Read more

Goal definition

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ.

Analyse

โดยนำผลดัชนีอุตสาหกรรมในแต่ละเดือนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานอัจฉริยะ(Business Intelligence).

Implementation

ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถสืบค้นและแสดงผลรายงานดัชนีอุตสาหกรรม ในระดับสินค้าไปจนถึงระดับกลุ่มอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น. คลิกระบบ!

เครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม.