สถิติอุตสาหกรรม (e-Statistic) : TSIC


Note : (1) เลือก ปีที่เริ่มต้นแสดงผล , เดือนที่เริ่มต้นแสดงผล , ปีที่สิ้นสุดแสดงผล และเดือนที่สิ้นสุดแสดงผล ที่ท่านต้องการ

            (2) เลือก รายการสินค้า (TSIC) และเลือก ประเภทข้อมูล คลิกที่ ปุ่มแสดงข้อมูล เพื่อแสดงรายงานสถิติอุตสาหกรรม

รายการสินค้า (TSIC)
ประเภทข้อมูล
รายงานสถิติอุตสาหกรรม
แสดงข้อมูลTSIC

Note : (1) เลือก TSIC ที่ท่านต้องการ

            (2) เลือก รหัสสินค้า คลิกที่ ปุ่มแสดงกราฟรายสินค้า เพื่อแสดงผลในรูปแบบกราฟ

* ข้อมูลที่แสดงเป็นกราฟเส้น ประกอบด้วย การผลิต , การจำหน่ายในประเทศ , การจำหน่ายส่งออก และ สินค้าคงคลังปลายเดือน

แสดงกราฟข้อมูลสถิติ