ขั้นตอนการใช้ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 และ ประโยชน์ของระบบ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต