ประโยชน์ของดัชนีอุตสาหกรรมเเละความหมายของดัชนีเเต่ละประเภท