รวมข่าวกิจกรรม

E-Book Industrial Indices จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน สัมมนา "SMART MPI ดัชนีรูปแบบใหม่สู่อนาคต"

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนี

ผู้โชคดีได้รับรางวัล “กระบอกน้ำสแตนเลส” จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จากการร่วมกิจกรรม

สินค้าในอุตสาหกรรมหลัก ที่ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI)

ดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อกลยุทธ์อุตสาหกรรม

สรุปภาวะอุตสาหกรรมสาขาสำคัญ ไตรมาสที่ 1/2561

 กิจกรรม "สนุกแบบมีสาระ" ไปกับดัชนีอุตสาหกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - OIE

ประโยชน์ของดัชนีอุตสาหกรรมเเละความหมายของดัชนีเเต่ละประเภท

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบสำรวจ ร.ง.8

ผู้โชคดีได้รับรางวัลกิจกรรม ”ร่วมลุ้นโชคไปกับ ร.ง.8 ออนไลน์” สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัลกิจกรรม “ร่วมลุ้นโชคไปกับ ร.ง.8 Online”

จัดบูธที่งาน การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม เรื่องการนำระบบการกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ออนไลน์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม เรื่องการนำระบบการกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ออนไลน์

สัมมนาหัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2560 และ การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี

สัมมนาหัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2560 และ การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม” จังหวัดขอนแก่น

กติการ่วมลุ้นโชคไปกับ ร.ง.8 Online !!!

ขั้นตอนการใช้ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 และ ประโยชน์ของระบบ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

"What 's new "

เสวนาเรื่องแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

เสวนาเรื่องแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ

เสวนาเรื่องแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายภาคอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา