• ผู้โชคดีได้รับรางวัลกิจกรรม
  "ร่วมลุ้นโชคไปกับ ร.ง.8 ออนไลน์" สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีร่วมกิจกรรม
  "ลุ้นโชคไปกับ ร.ง.8 Online" โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังผู้โชคดี
  เพื่อยืนยันผลการจับรางวัลกับผู้โชคดี ทั้ง 55 ท่าน
  ที่ได้รับรางวัลในการจับรางวัล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 .
  Watch Video!
 • แนะนำวิธีการใช้งาน
  ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 ออนไลน์.
  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานสภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
  และคาดการณ์ในอนาคต.
  Watch Video!
 • Image 2
  Image 1
  Image 1
 • Image 2
  Image 3
  การกรอกแบบร.ง.๘ แบบออนไลน์
  "สะดวกรวดเร็ว ง่าย ปลอดภัย"

  เพิ่มเติม Click!
  Image 1
 • การกรอกแบบร.ง.๘
  แบบออนไลน์
  "สะดวกรวดเร็ว ง่าย ปลอดภัย"
  ลุ้นโชคกับแบบร.ง.๘ ออนไลน์เร็วๆนี้!
  Image 1
 • พบกับการนำเสนอ
  รูปแบบการนำเสนอดัชนีอุตสาหกรรม
  พบกับการรายงานภาวะอุตสาหกรรมผ่านเว็บแอพพลิเคชันได้
  ทุกหน้าจอแสดงผลแล้ววันนี้!.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • ทางเลือกใหม่ ?
  มากกว่าการใช้งานบน PC Notebook laptop.
  พบประสบการณ์ใหม่กับการใช้งานเว็บไซต์ในรูป
  Mobile web appication.
  Image 2
  Image 3

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน รายงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมในทิศทางบวก 5 กลุ่ม และทิศทางลบ 5 กลุ่ม.

รายงานสถิติอุตสาหกรรมที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน2543เป็นต้นมา โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาค อุตสาหกรรม.

ระบบกรอกข้อมูล ร.ง.8 Online

ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมโรงงาน ประชาสัมพันธ์ดัชนี
ข่าวกิจกรรมลุ้นรางวัล.

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนธันวาคม 2560รายงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมในทิศทางบวก 5 กลุ่ม และทิศทางลบ 5 กลุ่ม.

Read more

เครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม.