• พบกับการนำเสนอ
  รูปแบบการนำเสนอดัชนีอุตสาหกรรม
  พบกับการรายงานภาวะอุตสาหกรรมผ่านเว็บแอพพลิเคชันได้
  ทุกหน้าจอแสดงผลแล้ววันนี้!.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • ทางเลือกใหม่ ?
  มากกว่าการใช้งานบน PC Notebook laptop.
  พบประสบการณ์ใหม่กับการใช้งานเว็บไซต์ในรูป
  Mobile web appication.
  Image 2
  Image 3

ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน รายงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมในทิศทางบวก 5 กลุ่ม และทิศทางลบ 5 กลุ่ม.

รายงานสถิติอุตสาหกรรมที่ได้สำรวจในโครงการก่อนที่ได้จัดเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายน2543เป็นต้นมา โดยแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นหลักที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญต่อภาค อุตสาหกรรม.

ระบบส่งข้อมูล ร.ง.๘ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม.